Agnieszka Fiutak, PhD

 
Agnieszka Fiutak, PhD
A graduate of the Faculty of Law at the Lazarski University in Warsaw. In 2016 she obtained her doctoral degree in law at the Faculty of Law and Administration of the Lazarski University in Warsaw on the basis of her dissertation titled „Criminal Liability for Performance of Medical Treatment without Patient’s Consent” prepared under the guidance of Professor dr hab. Ryszard Stefański. She graduated from Postgraduate Studies in Medical Law, Bioethics and Sociology of Medicine at the University of Warsaw and postgraduate studies Road Safety and Automotive Expertise at the Faculty of Mechanics at the Jarosław Dąbrowski Military Academy of Technology in Warsaw.
For several years she worked as a nurse in health care. In 2010 she received a prize in the competition organised by the Lazarski University in Warsaw – „Lazarski’s Diamonds”.
Since 2012 she has been running a law firm LEXMEDI. She teaches medical law and law to psychologists and psychotherapists. She is a co-ordinator of postgraduate studies „Medical and pharmaceutical law” at the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw.
 
Specialities:
– Criminal Law
– Medical Law
– Law for psychologists
– Reconstruction of road accidents
– The right to arms
– Military law and rules of warfare
– Crisis management
– Road traffic regulations and road safety
– Educational law
 
The author of numerous publications in the field of Medical law.
 
List of scientific works and publications
 
Articles:
1) Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych. Część I – Impuls – biuletyn warszawskiej okręgowej izby pielęgniarek i położnych 2006, Nr 6–7 (155–156), s. 9-12;
2) Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych. Część II – Impuls – biuletyn warszawskiej okręgowej izby pielęgniarek i położnych 2006, 9–10 (158–159), s. 8-12;
3) Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych. Część III – Impuls – biuletyn warszawskiej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, 2006, 11–12 (160–161), s. 9-13;
4) Mobbin –Impuls – biuletyn warszawskiej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, Warszawa 2007, Nr 1–2 (162–163), s. 8-14;
5) Mobbing. Gdy praca staje się koszmarem. Część I –Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Warszawa październik 2007, Nr 10, s. 22-23;
6) Mobbing. Wróg w miejscu pracy. Część II –Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Warszawa marzec 2008, Nr 3, s.28-29;
7) Mobbing. Jak sobie radzić. Część III –Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Warszawa kwiecień 2008, Nr 4, s. 30;
8) Eutanazja i pomoc w samobójstwie, Medycyna i Pasje 2010, tom 2, Nr 2 (7), s. 38–40;
9) Poświadczenie nieprawdy przez lekarza (przestępstwo fałszu intelektualnego), Neurologia Praktyczna 2010, tom X, Nr 4 (55), s. 87–89;
10) Obowiązek udzielenia pomocy przez lekarza, Neurologia Praktyczna 2010, tom X, Nr 5 (56);
11) Poświadczenie nieprawdy przez lekarza, Medycyna i pasja 2010, tom 2, Nr 5 (10);
12) Klasyfikacja błędów medycznych, Medycyna Rodzinna, Warszawa 2010, kwiecień-czerwiec, Nr 2, z. 54, rok XIII, s. 50–55;
13) Odpowiedzialność karna za niepowodzenie w leczeniu, Medycyna Rodzinna 2010, z. 55 (3/2010), Nr 3, s. 93–99;
14) Obowiązek zachowania tajemnicy a odpowiedzialność lekarza za jej naruszenie. Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej, Neurologia Praktyczna 2010, Nr 6 (57), tom X, s. 81–84;
15) Odpowiedzialność karna za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego, Medycyna Rodzinna 2010, Nr 4, s. 129–132;
16) Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi, Medycyna Rodzinna 2011, Nr 1, s. 24–31;
17) Obowiązek zachowania tajemnicy a odpowiedzialność lekarza za jej naruszenie. Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej, Medycyna i Pasja 2011, Nr 1 (11), s. 38–41;
18) Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej (Legal aspects of the physician–patient privilege), Gastroenterologia Praktyczna 2010, Nr 6 (10), tom II;
19) Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce, Jurysta – Magazyn Prawniczy 2011, Nr 1 (195), s. 17–20;
20) Zgoda pacjenta a odpowiedzialność karna lekarza, Jurysta – Magazyn Prawniczy 2011, Nr 2 (196), s. 32–42;
21) Agresja pacjenta a ochrona dóbr osobistych lekarza na podstawie Kodeksu cywilnego, Neurologia Praktyczna 2011, Nr 1;
22) Prawnokarna ochrona lekarza przed agresją pacjenta, Neurologia Praktyczna 2011, Nr 2;
Books:
23) Prawo w medycynie, Wydawnictwo C.H. Beck, Wydanie 1, Warszawa 2010; Wydanie 2, Warszawa 2011; Wydanie 3, Warszawa 2013;
24) Współautorstwo: Agnieszka Fiutak, Jacek Dąbrowski, Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012;
25) Współautorstwo: pod red. dr. hab. Adama Górskiego, Leksykon prawa medycznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012;
26) Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem, Wydawnictwo Difin, Wydanie 1, Warszawa 2012;
27) Współautorstwo: A. Fiutak, T. Podleśny, M. Kozik, P. Szczerba, K. Zblewska-Wrońska, Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy  Przykłady  Orzecznictwo, Wydanie 1, Warszawa 2013;
28) Współautorstwo: A. Fiutak, A. Jacek, K. Miaskowska-Daszkiewicz, K. Pyziak-Kowalska, Zawody w ochronie zdrowia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014;
29) Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem. Część 2, Wydawnictwo Difin, Wydanie 1, Warszawa 2015;
30) Agnieszka Fiutak, Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka w zawodach terapeuty
i psychiatry, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016;
Other publications:
31) Sekcja Prawa Medycznego w Studenckiej Poradni Prawnej – Obsesja – magazyn studentów Łazarskiego 2008, s. 10;
32) Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część I, Edukacja Prawnicza 2009, Nr 11 (110), s. 25–29;
33) Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część II, Edukacja Prawnicza 2009, Nr 12 (111), wersja elektroniczna, www.edukacjaprawnicza.pl;
34) Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część III, Edukacja Prawnicza 2010, Nr 2 (113), s.43-44, cały artykuł na www.edukacjaprawnicza.pl;
35) Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część IV, Edukacja Prawnicza 2010, Nr 5 (116); wersja elektroniczna, www.edukacjaprawnicza.pl;
36) Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część V, Edukacja Prawnicza 2010, Nr 6 (117); wersja elektroniczna, www.edukacjaprawnicza.pl;

After obtaining the doctoral degree
Articles in books:
37) Agnieszka Fiutak, Terapia − nowy środek zabezpieczający, [w:] pod red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016;
38) Agnieszka Fiutak, Błąd w sztuce medyczny i niepożądane zdarzenia medyczne – odpowiedzialność prawno-karna, [w:] Medyczne prawo karne, pod red. T. Gardocka, D. Jagiełło, Warszawa 2016;
39) Agnieszka Fiutak, Odpowiedzialność karna za zarządzanie w podmiocie leczniczym. Lekarz jako funkcjonariusz publiczny, [w:] Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Materiały dla słuchaczy, artykuł w druku
Monographs:
40) Prawo w medycynie, Wydawnictwo C.H. Beck, Wydanie 4, Warszawa 2016;
41) Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016;